Samen naar aardgasvrij wonen

2050ready

Eén op de vijf huishoudens in ons land heeft problemen met tocht, vocht en schimmel in huis. Dat is al een belangrijke drijfveer om woningen te verbeteren.

Wanneer deze woningverbetering ook meteen wordt afgestemd op een aardgasvrij of CO2-neutraal eindbeeld, sla je twee vliegen in één klap. Maar vergaand verduurzamen is een complexe aangelegenheid.

Wij denken met je mee en zorgen voor gezonde, comfortabele en betaalbare woningen als eindresultaat. De stap naar aardgasvrij is dan niet moeilijk meer. 

aardgasvrij wonen

UW VRAAG

Samen op reis

Als u ons vraagt om een inwonersinitiatief in uw gemeente te ondersteunen of u vraagt als corporatie een advies over de verduurzaming van een complex woningen resulteert dit in de start van een reis. We bepalen samen het vertrekpunt en stellen een voorlopig doel vast. 

Ingrediënten

Die reis kent verschillende fases en op weg naar het eindpunt leren wij elkaar steeds beter kennen. Duidelijkheid, transparantie en resultaatgerichtheid zijn uitgangspunten die u van ons mag verwachten.  Wat mogen we van u verwachten? 

PROJECTEN

In uitvoering

 • Projectleider Stad Aardgasvrij i.o.v. Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Projectleider duurzame projecten i.o.v. Gemeente Hoeksche Waard
 • Projectondersteuner Alex Energie t.b.v. Ommoord Rotterdam
 • Projectondersteuner Regeling Reductie Energieverbruik i.o.v. Deltawind
 • Adviseur woningverduurzaming i.o.v. Habeko Wonen
 • Gastdocent Technisch Adviseur Vastgoed i.o.v. NIMETO 

Sinds februari 2020 zijn wij betrokken bij verschillende werkzaamheden t.b.v. de warmtetransitie. Het beantwoorden van vragen van inwoners en ze thuis bezoeken is de rode draad. 

Referenties

 • Mitros
 • Portaal
 • Woonwaard
 • Eigen Haard
 • Woonforte
 • Stroomversnelling
 • Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Renolution
 • Wonen Limburg
 • Habeko Wonen
 • Lefier
 • BAM Wonen
 • Endule
 • Hegeman Bouwpartners
 • Nimeto
 • RC-panels
 • Gemeente Hoeksche Waard
 • Deltawind
 • Coöperatie HOOM

Sinds oktober 2019 zijn wij betrokken bij verschillende werkzaamheden t.b.v. de warmtetransitie. Het begeleiden van inwonersinitiatieven in verschillende dorpskernen is de rode draad. 

OVER ONS

Jonathan Reitsma

06 – 21 51 56 46

jonathan@fitbuildinx.com


Door ons in te zetten voor de verduurzaming van bestaand vastgoed maken wij de wereld een beetje beter. Er ligt een grote verduurzamingsopgave voor ons. Onze kinderen verwachten dat wij een grote stap voorwaarts maken zodat zij niet onze problemen op moeten lossen. Met afwachten gaan we het in ieder geval niet redden.

Laten we doorpakken met wat er kan en vol verwachting blijven kijken naar de nieuwe ontwikkelingen die gaan komen. Ons hogere doel is om de leefbaarheid en de betaalbaarheid rondom wonen in Nederland te vergroten.

Doorbreek achterhaalde systemen en maak ruimte voor nieuwe initiatieven met de moderne techniek als ruggensteun. Kunnen wij jou helpen?

Sander Hartwig

06 – 11 88 53 89 

sander@fitbuildinx.com